Garanti & vilkår

Repairgeeks.no er en uautorisert verksted som drives av Tooglet AS. (Org.nummer: 925 490 628).
Repairgeeks.no gir 2 års garanti på alle deler som byttes av oss.

1 . A) Garantien gjelder ikke om produktet blir utsatt for behandling som fører til skader på produktet. Vår garanti bortfaller om andre skrur på produktet eller væskeskade.
Følgende skader på skjermen garantien ikke dekker: Sorte flekker, knust skjerm/glass, linjer, flimming/blinker, fukt skade, bøyd ramme, indre skade i display (sort skjerm eller sorte flekker)
Garantien dekker for skjerm som har produksjons feil som f. eks feil farger på display og touch funksjonalitet

B) Hvis det oppdages noe unormalt etter montering – for eksempel løs skjerm, ber vi kunde snarest mulig melde ifra, før det har oppstått fysisk skade.

2. Ved reparasjon av vanntette enheter kan vi ikke gi garanti for at enheten forblir vanntett da vi noen ganger må bryte pakninger for å kunne gjennomføre reparasjon.

3. Når et produkt blir skadet som følge av å bli mistet i bakken, kjørt over, mistet i vannet/på sjøen, eller hvordan det skulle bli skadet. Kan man i det aller fleste tilfelle bare se de utvendige «fysiske» skadene, men dette betyr ikke at der ikke er andre «indre» skader. Det kan forekomme senskader på hovedkortet, noe som gjør at produktet plutselig slutter å virker nåværende eller senere dato. Dette skaden kan forekomme ved montering av produktet. Vi kan ikke holde ansvaret for tap av funksjonalitet eller software problemer på enheten hvis en slik situasjon oppstår, og vi er heller ikke forpliktet til å erstatte ny. Repairgeeks.no anbefaler at du tar sikkerhetskopi på produktet du sender via posten eller leverer fysisk til oss. Repairgeeks.no tar ikke ansvar for tap av data på enheten under reparasjon.

4. Angrerett gjelder ikke ved reparasjon av produkter.

5. Normal reparasjon tid tar ca 30 minutter til 1 time arbeid, lengre reparasjon tid må du også påregnes i forkant.

6. Reklamasjon må gjøres direkte til gjeldende avdeling. Alle reklamasjon sak skal være skriftlig klage via e-post. Vi gjør oppmerksom på at alle kunder må fremvise kvittering ved alle reklamasjoner.

7. Viktig
A) Du mister garantien fra andre butikker
B). Du har 2 uker til å hente telefonen din startet fra opprettelse av billett dato
C). Du er ansvarlig for å sjekke telefonen rett etter reparasjon.
D). For enheten som leveres med tomt batteri, svart-ikke fungerende skjerm eller med alvorlig total skade, godtar vi for reparasjoner med begrenset ansvar.

8. Bestilling av  time er bindende og ukansellerte timer faktureres med et beløp på 750,- inkl mva

Dette gjelder kun ikke avbestilte timer. 

1. Som ofte tar spillkonsoll reparasjon ca 1-3 dager levering. Lengre vente tid må du påregnes før innleveringen.

2. Garantien gjelder ikke om produktet blir utsatt for behandling som fører til skader på produktet. Vår garanti bortfaller om andre skrur på produktet eller væskeskade.

3. Kunden er selv ANSAVARLIG for å ta sikkerhetskopi av enheten. Vi står ikke ansvar for tap av data.